بازی از فعالیت های اساسی کودکان است، کودک از طریق بازی و از راه تجربه دنیای اطراف خویش را می شناسد. کودک حین بازی می تواند به نتیجه ی رفتار خود نیز پی ببرد، دیدگاه و احساساتشان را بیان نمایند و تخیلات شان را تا رسیدن به واقعیت پیش ببرندو نکته ی قابل تامل آنکه با بازی کودک میتواند بر نگرانی ها و اضطراب های خود فائق آیند.

جالب است بدانید کودک همراه با بازی توانایی های جسمی خود را می شناسد و این شناحت منجر به برداشتن گام موثر در جهت تقویت و ایجاد مهارت می گردد. ضمن آنکه ارزش بازی در بعد های مختلف از جمله جسمانی، عاطفی، شناختی(آموزش)، اخلاقی و دیگر ابعاد قابل پیگیری است.

در محیطی که دانش آموزان هروز حدودا یک سوم زمان خود را در آن می گذرانند توجه به بازی یک ضرورت است و از آنجایی که می دانید تدریس با رویکرد دانش آموز محور و ابزار محور بودن نیاز به وسایلی همسو با تدریس دارد. در اتاق بازی آیات ابزار آموزش نیز فراهم است و دانش آموز بصورت هدفمند توسط مربی با بازی مدیریت می شود تا به هدف غایی که همان آموزش و درک بهتر مطالب آموزشی است نایل گردد.

ضمنا با برنامه ریزی هدفمند جهت ارتقای دانش آموز اسباب بازی در اختیارشان قرار می گیرد.

دسته بندی بازی ها

بازی های جسمی

   هدف از این بازی ها ارتقاع مهارت های بدنی است .

بازی ها ی شناختی 

هدف از این گروه بازی ها بالا بردن مهارت های ذهنی است . ( دقت ، تمرکز ، حافظه ، نظم فکری)

بازی های اجتماعی

هدف از این گروه بازی، بالابردن مهارت اجتماعی است.

بازی های خلاق

هدف از این گروه، بالابردن خلاقیت در افراد است(یادآوری: گروه های دیگر بازی ها نیز تامین کننده ی این هدف هستند)

بازی های عاطفی

هدف از این گروه بازی ها بالا بردن سطح احساسات انسانی و نیز شناخت آن هاست.