بسم الله الرحمن الرحیم

دوره دو

نوبت شما!

ضمن عرض سلام خدمت شما اولیاء گرامی به منظور ارزیابی عملکرد مجموعه در سال تحصیلی پرحادثه گذشته نیاز به مساعدت و مشارکت مهم شما در نظر سنجی ذیل داریم. لطفا فرزند گلمان را در کنار خود بنشانید و با دقت به هر سوال نمره دهید.پیشاپیش سپاس گذاریم.