شورای آموزشی معلمین

 

جلسه ی شورای مدرسه هر هفته با حضور مدیریت محترم، همه‌ی معلمان، معاونت آموزشی ،معاونت اجرایی،معاونت انظباطی و مشاور مدرسه برگزار میشود.

 

در این جلسه تصمیمات مهم مدرسه مربوط به تقویم آموزشی و تقویم اجرایی مورد برسی قرار میگیرد، و مواردی که در راستای اجرای هرچه بهتر برنامه ها به اتفاق نظر اکثریت می رسند به عنوان

 

تصمیمات جلسه در دفتر شورا ثبت می‌شوند.

 

این فرایند و فرآیند برسی همه ی نقطه نظرها پیشنهاد ها و… توسط نماینده ی معلمان که رییس جلسه هستند ثبت و به مسئولین مربوط منتقل می شوند.

 

ابتدای هر جلسه مربوط به بررسی تصمیمات جلسه ی گذشته شورا می‌باشد، گذشته از این گاهی جلسات به صورت آموزشیست که معمولا مدیریت محترم جناب آقای دکتر محمد زاده اداره ی

 

جلسه را به عهده میگیرند و مواردی را که با توجه به نیاز های جدید و یا روش های جدید آموزشی مد نظر دارند برای اعضای مدرسه تبیین می کنند.

 

این آموزش ها گاه در مورد مسایل پرورشی و رویکرد کلی تعلیم و تربیت قرآنی است و گاه در مورد مسایل اموزشی مربوط به سایر فعالیت های مدرسه مثل ، نحوه ی برخورد با سوالات پیش آمده ،

 

چگونگی اجرای اردوهای مدرسه و …با توجه به نظام خاص تعلیمی تربیتی قرآنی مدرسه می باشد.