اردوی هفتگی استخر در مجموعه ورزشی ادیب، چند قدمی دبستان پسرانه آیات با حضور گروه نظامت مدرسه، معلمان، مربیان شنا و غریق نجات استخر ادیب برگزار می شود.

برنامه استخر تفریحی- آموزشی هر هفته با برنامه ریزی هدفمند در راستای ارتقا مهارت های جسمی- حرکتی دانش آموز اجرا می شود.

فضای هفتگی دوستانه پسران آیات با کادر مدرسه و غریق نجات ها در مجموعه ورزشی ادیب منجر به آموزش غیرمستقیم آداب اجتماعی و همچنین ارتقا هوش اجتماعی شان می شود.این مهم مارا به اهداف مان که همان تعالی روح و جسم دانش آموزان است، سوق می دهد.