تربیت قرآنی ، مبنای همۀ گونه های تربیت دینی

تربیت قرآنی

[vc_empty_space]

مباحثی کلی در تربیت قرآنی

[vc_empty_space height=”50px”]

پاسخ به سوالاتی درباره تربیت قرآنی

به چه نوع تربیتی می توان تربیت قرآنی اطلاق نمود ؟ آیا حفظ و قرائت و... بمنزلۀ تربیت قرآنی است ؟

ادامۀ مطلب
[vc_empty_space]

گونه های ده گانۀ تربیت دینی و نقد و بررسی آنها

چه تفاوتی بین تربیت قرآنی ، فقهی ، حدیثی ، هیأتی و سایر گونه های تربیت دینی وجود دارد؟

ادامۀ مطلب

مثال هایی از تربیت قرآنی

ارکان تربیت قرآنی

اصول تربیت قرآنی

چرا تربیت قرآنی ؟

[vc_empty_space height=”45px”]

نسبت تربیت قرآنی با ...

[vc_empty_space]

سایر گونه های تربیتی

نسبت تربیت قرآنی با سایر گونه ها

[vc_empty_space]

اخلاق

نسبت تربیت قرآنی با اخلاق

مشاهده

زندگی معاصر

نسبت تربیت قرآنی با زندگی معاصر

مشاهده

اهلبیت ع

نسبت تربیت قرآنی با اهلبیت ع

مشاهده
[vc_empty_space height=”45px”]

تاریخچه و مبانی علمی

[vc_empty_space]

و در حال حاضر

فرایند بازخوردگیری ، اصلاح و تکمیل

شیوه استخراج تربیت قرآنی

چگونگی طراحی مدل و مراحل انجام کار

تاریخچه

تاریخچه مطالعات تربیت قرآنی و تدوین مدل

[vc_empty_space]

شیوه استخراج

شیوه استخراج تربیت قرآنی از منابع

تذکر مهم :

بدیهی است منظور ما در اثبات ضرورت تربیت قرآنی و نقد سایر گونه های تربیت دینی، به هیچ وجه نفی محاسن ، فوائد و بلکه ضرورت سایر گونه های تربیت دینی نیست. بلکه ما معتقدیم قرآن بایستی سیستم عامل و محتوای اصلی تربیت دینی باشد و سایر گونه ها به عنوان نرم افزارهای اصلی و فرعی تربیت قرآنی ، به آن اضافه می شوند.

لذا تربیت هیاتی ، روایی ، فقهی و… نیز تماماً ضرورت های مفید تربیت دینی می باشند اما در جای و جایگاه خود