جشنواره مهر ماه دبستان قرآنی آیات

هم شاگردی سلام، عنوان اولین جشنواره ماهیانه دبستان آیات است که هم در مدرسه دخترانه آیات و هم در پسرانه آیات برگزار می شود.

هدف این جشنواره آشنایی و دوستی دوباره دانش آموزان با مدرسه و معلم و محیط تحصیل و هم چنین دوست یابی و دیدار مجدد دوستان قدیمی است که همزمان با شروع سال تحصیلی یعنی مهر ماه برگزار خواهد شد و برای بازگشت دوباره دانش آموران دختر و پسر برنامه های شاد و در عین حال با اهداف آموزشی و تربیت قرآنی در نظر گرفته می شود.

جشن شروع سال  تحصیلی پیش دبستان و غنچه های آیات

جشن شروع سال  تحصیلی دبستان پسرانه آیات

جشن شروع سال  تحصیلی پیش دبستان و غنچه های آیات

جشن شروع سال  تحصیلی دبستان پسرانه آیات