در صبحگاه دبستان آیات چه می گذرد؟

مراحل صبحگاه دبستان آیات ۱- ورود دانش آموزان به دبستان و گذاشتن وسایل سر کلاس ۲- انجام بازی های گروهی (اعم از بازی های فکری و بازی های ورزشی) ۳- آماده شدن صبحانه و سرو آن ۴- تناول صبحانه به صورت دسته جمعی همراه با دعای سفره و تلاش برای رعایت آداب آن ۵- پخش نما آهنگ پیش درآمد صبحگاه و حرکت کردن دانش آموزان به سمت صفهای صبحگاه پس از صرف صبحانه ۶- برنامۀ قرآن صبحگاهی ۷- صبحت های مناسبتی ناظم دبستان یا انجام بازی های فکری ۸- پخش نما آهنگ انتهای برنامه و همزمان حرکت دانش آموزان به صورت پایه به پایه به سمت کلاسهای درس

 

آیتم های صبحگاه دبستان آیات