والدین گرامی و عزیز
سلام علیکم
نظر به شرایط سالهای گذشته در خصوص تعطیلات غیر تقویمی معتنابهی که بدلایل مختلف رخ داده بود، قرارداد سرویس امسال را بصورت زیر تغییر دادیم تا قراردادها به شکل عادلانه تری منعقد گردد.

۱) قرارداد سرویس سالانه بوده و در طی سال امکان انصراف وجود ندارد.
۲) هزینه سرویس بصورت روزانه محاسبه می شود. بنابراین پنجشنبه ها و جمعه ها هزینه ای محاسبه نگردیده و عملاً هزینه سرویس ۲۲ روز در ماه می باشد
۳) در ایام تعطیلات رسمی تقویمی رسمی کشور و آموزش و پرورش (مانند اعیاد و وفیات تعطیل ائمه ع ، عید نوروز ؛ ۲۲ بهمن و امثال آن) هزینه ای کسر نشده و هزینه از والدین اخذ و به راننده تقدیم می گردد.
۴) در ایام تعطیلات غیر تقویمی مانند ( آلودگی هوا ؛ سرما ؛ بیماری های همه گیر و… ) مبلغ قراردداد کسر و هزینه ای نیاز به تقبل خانواده ها نیست.
۵) غیبت های رانندگان از حقوق ایشان کسر و شهریه ی خانواده ها مربوط به آن روز بطور کامل عودت داده خواهد شد
۶) در صورت غیبت دانش آموز به هر دلیل هزینه ای به خانواده عودت داده نمی شود
۷) درصورت انصراف خانواده از سرویس تا قبل از ۸ مهر ماه هزینه ای از خانواده کسر نخواهد شد. بعد از تاریخ مقرر، بدلیل تثبیت نفرات سرویس ها و قطعی شدن قرارداد با والدین و راننده، امکان انصراف وجود نداشته و ۲۰ درصد هزینه کل سرویس در ایام باقیماندده کسر خواهد شد.
۸ ) شرایط پرداخت شهریه ی سرویس می تواند به دو شکل زیر انجام گردد. والدین گرامی می توانند با توجه به شرایط خود، به یکی از دو صورت زیر اقدام فرمایند:
الف ) ۳۰ درصد ۲۰ مهر – ۴۰درصد ۲۰ آذر – ۳۰ درصد ۲۰ بهمن
ب ) ۵۰درصد ۲۰ مهر – ۲۵درصد ۲۰ دی – ۲۵ درصد ۲۰ اسفند

۹ ) طبق توافق انجام شده با پیمانکار محترم، درصورت پرداخت یک جا و نقدی، از کل مبلغ قرار داد ۵ درصد تخفیف داده خواهد شد
۱۰) در صورت عدم پرداخت شهریه ی سرویس در موعد مقرر نهایتا بعد از یک هفته خدمت سرویس برای دانش آموز قطع و بعد از پرداخت تعهد مجدد سرویس برقرار خواهد شد
۱۱ ) هزینه سرویس یک طرفه، ۷۰% سرویس دوطرفه می باشد. (مگر این که دانش آموز دیگری در همان سرویس متقاضی طرف دیگر باشد که در این صورت هزینه سرویس یک طرفه ۵۰% خواهد بود.)
۱۲ ) در صورت بی انضباطی در زمان ورود دانش آموز به سرویس، یا مخل شدن دانش آموز برای سایر افراد سرویس ؛ مدرسه خدمت سرویس را به صورت یک طرفه لغو خواهد نمود و هزینه ی روزهای بعد از لغو سرویس در صورتی که از خانواده اخذ شده باشد به خانواده عودت داده می شود.
۱۳) در صورت تغییر آدرس دانش آموز در طول سال، مدرسه تلاش می کند برای شرایط جدید سرویس فراهم نماید ضمن آن که در این خصوص امکان دادن تعهد قطعی برای مدرسه و پیمانکار وجود ندارد.
۱۴) بدیهی است در صورت تغییر آدرس هزینه سرویس بر اساس آدرس جدید محاسبه خواهد شد.

لطفا فرم زیر را با دقت کامل فرمایید.