فرم نظرسنجی دوره اول دخترانه ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

والدین گرامی
سلام علیکم

خواهشمند است نظرسنجی زیر، که در خصوص کمیت و کیفیت آموزش‌های دبستان می‌باشد را تکمیل فرمایید.

*** توجه داشته باشید در سوالات زیر عدد ۱ کمترین نمره و عدد ۵ بیشترین نمره می‌باشد.

 

 

فرم نظرسنجی دوره اول دخترانه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نام و نام خانوادگی(ضروری)

تکلیف

حجم تکلیف(ضروری)
رسیدگی معلم به تکالیف(ضروری)
تنوع تکالیف(ضروری)

دانش کافی

دانش کافی معلم در موضوعات درسی(ضروری)

شیوه تدریس

تنوع و جذابیت تدریس ها(ضروری)
بالا بردن انگیزه ی دانش آموزان(ضروری)

ارتباط گیری با دانش آموز

شادابی کلاس و انتقال حس امنیت و آرامش به دانش آموزان(ضروری)
برخورد محبت آمیز و حفظ کرامت دانش آموزان(ضروری)

ارتباط گیری با اولیاء

ارتباط مناسب و مطلوب با اولیاء(ضروری)
برگزاری جلسات مفید با اولیاء دانش آموزان(ضروری)
توجه به خواسته های به حق اولیاء در عین حفظ استقلال در تصمیم گیری(ضروری)
نظارت کافی به دفتر روزنگار(ضروری)

ارتباط فرد به فرد با هر دانش آموز

پرورش توانایی های فردی هر دانش آموز(ضروری)
توجه به روحیات و ویژگی ها و شرایط خاص هر دانش آموز(ضروری)

معلمان و محتوای دروس دیگر

* فبک - خانم محبعلی

میزان رضایت مندی از کلاس خانم محبعلی - فبک(ضروری)
نحوه برخورد معلم با دانش آموزان(ضروری)
مفید بودن کلاس برای دانش آموزان(ضروری)

* هنر - خانم مغفوری

تنوع هنرهای آموزش داده شده به دانش آموزان(ضروری)
رشد خلاقیت و پیشرفت دانش آموز در هنر(ضروری)
میزان رضایت مندی دانش آموز از کلاس(ضروری)
برخورد معلم با دانش آموز(ضروری)

* خوشنویسی - خانم بهشتی

نحوه آموزش خانم بهشتی - خوشنویسی(ضروری)
نحوه برخورد معلم با دانش آموز(ضروری)
میزان پیشرفت خط دانش آموز(ضروری)
میزان تکالیف داده شده برای منزل(ضروری)
نحوه پیگیری تکالیف داده شده(ضروری)
میزان رضایت مندی دانش آموز از کلاس(ضروری)

* ورزش - خانم کریمی

میزان رضایت مندی از کلاس خانم کریمی - ورزش(ضروری)
نحوه برخورد معلم با دانش آموزان(ضروری)
مفید بودن کلاس برای دانش آموزان(ضروری)

جزوات درسی

* جزوه فارسی

کیفیت و محتوای جزوه(ضروری)
مناسب بودن حجم و کمیت جزوه(ضروری)

* جزوه ریاضی

کیفیت و محتوای جزوه(ضروری)
مناسب بودن حجم و کمیت جزوه(ضروری)

* جزوه علوم

کیفیت و محتوای جزوه(ضروری)
مناسب بودن حجم و کمیت جزوه(ضروری)

نظامت

* خانم ذوالفقاری

نحوه برخورد خانم ذوالفقاری با دانش آموز(ضروری)
نحوه برخورد با اولیا(ضروری)
رضایت مندی از پیگیری امور(ضروری)

پرورشی

* مراسمات

نحوه برگزاری مراسمات(ضروری)
کیفیت برگزاری مراسمات(ضروری)
نظم مراسم(ضروری)

* جشنواره ها

کیفیت برگزاری(ضروری)
رضایت مندی از موضوعات(ضروری)
رضایت مندی از زمان برگزاری(ضروری)

اطلاع رسانی ها و شبکه های مجازی

نحوه اطلاع رسانی ها و شبکه های مجازی(ضروری)

پایگاه تابستانی