محتوای آموزشی تدریس آیه

[vc_empty_space][vc_empty_space]
[vc_empty_space height=”24px”]

متن آیه و ترجمه

[vc_empty_space height=”24px”][vc_empty_space height=”24px”]

               وَ الْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ

بنده خوب خــــــــــــدا                  مومنای با خــــــــدا

اسیـــر خشم نمی شند                  تو دعواها نمی رند

خشمشونو می خورند                  از بقیــه می گذرند

[vc_empty_space height=”24px”][vc_empty_space height=”24px”]

فیلم های مربوط به آیه

[vc_empty_space height=”24px”][vc_empty_space height=”24px”]
[vc_empty_space height=”24px”][vc_empty_space height=”24px”]

فایل های جانبی

[vc_empty_space height=”24px”][vc_empty_space height=”24px”]
[vc_empty_space height=”24px”][vc_empty_space height=”24px”]

گزارش تصویری از کلاس

[vc_empty_space height=”24px”][vc_empty_space height=”24px”]