عمومی

فصل ۱۲ مطالعات اجتماعی پایه ششم

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][title_nd tag=”h2″ style=”title” align=”right” color=”#dd0000″ title=”آزادی خرمشهر”][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” color=”#009b0c” title=”درس ۲۳- خرمشهر در چنگال دشمن”][divider_nd size=”big” align=”right” color=”#ff0000″][vc_empty_space][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”فیلم های آموزشی” color=”#0066bf”][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][service_horizontal_nd asettings=”yes” icon=” icon-left-open-outline” link=”|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87||”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” color=”#009b0c”][divider_nd size=”big” align=”right” color=”#ff0000″][vc_empty_space][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”تکالیف” color=”#0066bf”][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd link=”|||”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd asettings=”yes” shape=”nicdark_square” icon=”icon-video” link=”|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87||”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” color=”#009b0c”][divider_nd size=”big” align=”right” color=”#ff0000″][vc_empty_space][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”محتواهای جانبی” color=”#0066bf”][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd link=”|||”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd asettings=”yes” shape=”nicdark_square” icon=”icon-video” link=”|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87||”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” color=”#009b0c” title=”درس ۲۴- خرمشهر در دامان میهن”][divider_nd size=”big” align=”right” color=”#ff0000″][vc_empty_space][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”فیلم های آموزشی” color=”#0066bf”][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][service_horizontal_nd][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” color=”#009b0c”][divider_nd size=”big” align=”right” color=”#ff0000″][vc_empty_space][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”تکالیف” color=”#0066bf”][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd link=”|||”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd asettings=”yes” shape=”nicdark_square” icon=”icon-video” link=”|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87||”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” color=”#009b0c”][divider_nd size=”big” align=”right” color=”#ff0000″][vc_empty_space][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”محتواهای جانبی” color=”#0066bf”][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd link=”|||”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd asettings=”yes” shape=”nicdark_square” icon=”icon-video” link=”|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87||”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” color=”#009b0c”][divider_nd size=”big” align=”right” color=”#ff0000″][vc_empty_space]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *