عمومی

فصل ۷ فارسی پایه دوم

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][title_nd tag=”h2″ style=”title” align=”right” title=”طبیعت” color=”#dd0000″][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”درس شانزدهم – پرواز قطره” color=”#12a000″][divider_nd size=”big” align=”right” color=”#ff0000″][vc_empty_space][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”فیلم های آموزشی” color=”#0019ff”][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم سلمانیان[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم سلمانیان[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم رزمخواه[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم رزمخواه[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”تکالیف” color=”#0007d8″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم رزمخواه[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم رزمخواه[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم سلمانیان[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”محتواهای جانبی” color=”#0000ef”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”درس هفدهم – مثل دانشمندان” color=”#28ba00″][divider_nd size=”big” align=”right” color=”#ff0000″][vc_empty_space][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”فیلم های آموزشی” color=”#0066bf”][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم سلمانیان [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم رزمخواه [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم سلمانیان[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم سلمانیان[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم سلمانیان[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”تکالیف” color=”#0007d8″][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”محتواهای جانبی” color=”#0000ef”][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd link=”|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87||”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][service_horizontal_nd icon=”icon-folder-open” link=”|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87||”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][title_nd tag=”h3″ style=”subtitle” align=”right” title=”نیایش” color=”#28ba00″][divider_nd size=”big” align=”right” color=”#ff0000″][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم سلمانیان[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]خانم رزمخواه [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *