همانطور که می دانید علاقه ی عجیب پسران به فوتبال از دیرباز تا کنون مورد بی مهری مدارس واقع شده است و یا اگر مورد توجه قرار گیرد تنها در زنگ های تفریح، دانش آموزان به فوتبال در فضایی غیر از مستطیل سبز فوتبال بازی می کنند.اما در دبستان پسرانه آیات سیستم هدفمند تا جایی پیش می رود که برنامه مدون فوتبال هر هفته همراه با آموزش مربی توسط مربی متخصص در مجموعه ورزشی سرای محله قیام برگزار می شود.به نظر می رسد برنامه ی هفتگی آموزش و برنامه ریزی شده ضمن رفع نیاز دانش آموزان می توانید علاقه ی آنها به فوتبال را نیز هدفمند و جهت دهی کند.