والدین گرامی نظر به تعطیلات مکرر آلودگی هوا در سال جاری، خواهشمند است انتخاب خود را در خصوص برگزاری حضوری یا مجازی کلاس های فرزندتان مرقوم بفرمایید. بدیهی است:
۱- دبستان ملزم به تبعیت از قوانین و بخشنامه ها بوده و این نظرسنجی صرفا جهت کسب اطلاع از انتخاب شما عزیزان است.
۲- مسئولیت کلیه مسائل مترقب بر انتخاب شما، بر عهده والدین گرامی است.
۳- در صورت انتخاب حضوری، سرویس ایاب و ذهاب در زمان مقرر موظف به خدمت رسانی به شما عزیزان بوده و صرفا هماهنگی آن با والدین گرامی میباشد.
۴- به زودی تصمیمات اتخاذ شده شورای دبستان در کانال های مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.