نظرسنجی نحوه برگزاری کلاس ها

والدین گرامی نظر به تعطیلات مکرر آلودگی هوا در سال جاری، خواهشمند است انتخاب خود را در خصوص برگزاری حضوری یا مجازی کلاس های فرزندتان مرقوم بفرمایید. بدیهی است:
۱- دبستان ملزم به تبعیت از قوانین و بخشنامه ها بوده و این نظرسنجی صرفا جهت کسب اطلاع از انتخاب شما عزیزان است.
۲- مسئولیت کلیه مسائل مترقب بر انتخاب شما، بر عهده والدین گرامی است.
۳- در صورت انتخاب حضوری، سرویس ایاب و ذهاب در زمان مقرر موظف به خدمت رسانی به شما عزیزان بوده و صرفا هماهنگی آن با والدین گرامی میباشد.
۴- به زودی تصمیمات اتخاذ شده شورای دبستان در کانال های مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.