بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام خدمت شما اولیا

دوره یک

نوبت شما!

ضمن عرض سلام خدمت شما اولیاء گرامی به منظور ارزیابی عملکرد مجموعه در سال تحصیلی پرحادثه گذشته نیاز به مساعدت و مشارکت مهم شما در نظر سنجی ذیل داریم. لطفا فرزند گلمان را در کنار خود بنشانید و با دقت به هر سوال نمره دهید.پیشاپیش سپاس گذاریم