کلاس درس ولایت پایه دوم

قسمتی از کلاس "ولایت" که برای پایه دوم مدرسه پسرانه آیات برگزار شده است را می توانید از ویدئو زیر مشاهده کنید.