در دبستان آیات ، زنگ کتابخانه ، یک زنگ ثابت هفتگی در همۀ پایه هاست . این زنگ یک طرح درس آموزشیِ هدفمندی داشته که تلاش می کند به اهداف زیر نائل شود:

۱- انس و الفت با کتاب و عادت به مطالعه

۲- تمرین روخوانی (در پایه های پایین تر) و درک مطلب (در پایه های بالاتر) به کمک برنامه هایی مانند خلاصه نویسی و…

۳- گزینش کتابهای مفید و پیشنهاد آن ها به عنوان یک سیر مطالعاتی به دانش آموزان

 

و از طرفی ما زنگ کتابخانه را در واقع کارگاه درس ادبیات می دانیم و در آن اهداف زیر را نیز دنبال می کنیم:

۴- تلاش برای علاقه مند کردن دانش آموزان به شعر و ادب پارسی از طریق برنامه هایی چون شعر خوانی ، مشاعره و شعر سرائی

۵- جهت دهی دانش آموزان به سمت نویسندگی و تولید کتاب (به عنوان یک پروژه علمی)

۶- آموزش گام های نخست پژوهش و تحقیق و فراهم کردن امکان و امکانات آن برای دانش آموزان

ضمن آن که زنگ کتابخانه به مثابه جایی برای تمرین فن بیان و سخنوری بوده که خود از شاخه های درس ادبیات است. لذا اهداف و برنامه های زیر را در این زنگ نیز دنبال خواهیم کرد:

۷- استفاده از دانش آموزان در جشن ها به عنوان مجری ، دکلمه خوان و راوی

۸- برگزاری جشنواره های قندایات جهت اجرای طنز شفاهی دانش آموزای

۹- سخنرانی های ۶۰ ثانیه ای و ۲۰۰ ثانیه ای زنگ نماز برای دانش آموزان دوره اول

۱۰- سخنرانی های ۱۵ دقیقه ای دانش آموزان دوره دو

۱۱- تلاش برای نمایشنامه نویسی و اجرای آنها در مناسبت های مدرسه

اینها اهم اهداف و برنانمه های زنگ کتبخانه می باشد.