توضیحات : والدین گرامی نتایج این نظرسنجی برای بهبود خدمات ارائه شده توسط دبستان بسیار حائز اهمیت است .

خواهشمند است به دقت پر فرمایید.

ضمنا : ۱_ درج نام و نام خانوادگی دانش آموز و پایه الزامی است .

         ۲_نتایج بدون ذکر نام نظردهنده و دانش آموز , به معلمان مربوطه ارائه خواهد شد.

         ۳_خواهشمند است نطرات مشروح خود رادر بخش های تشریحی به طور کامل مرقوم بفرمایید.