فهرست دروس آیات نامه کلاس اول

[vc_empty_space]

فایل ها ، توضیحات و محتوای دروس

[vc_empty_space][vc_empty_space]

درس چهارم

خدا چه نعمت داده

مشاهده
[vc_empty_space]

درس سوم

خالق آسمونها

مشاهده
[vc_empty_space]

درس دوم

خدای خوب و یکتا

مشاهده
[vc_empty_space]

درس اول

نام خدا بسم الله

مشاهده
[vc_empty_space]

درس هشتم

چقدر آسونه قرآن

مشاهده
[vc_empty_space]

درس هفتم

کتابم هست قرآن

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ششم

پیامبرم محمد

مشاهده
[vc_empty_space]

درس پنجم

دعا کنیم بچه ها

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۲

بگو خدانگهدار

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۱

به هرکسی رسیدی بگوسلام علیکم

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۰

خدا به من بیاموز

مشاهده
[vc_empty_space]

درس نهم

نماز بخون بچه جون

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۶

سفر

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۵

شب واسه استراحت بگیر بخواب راحت

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۴

روز واسه کار و کوشش ، درس و کتاب و ورزش

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۳

اجازه؟ اجازه؟ ، خانوم! آقا! اجازه؟

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۰

مال حروم آتیشه ، بخوره بد بخت میشه

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۹

غذاتو خوب نیگا کن

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۸

بخور ولی اندازه

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۱۷

غذای پاک نوش جون ، خدا کرده روزی تون

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۴

فرو ببر خشمتو

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۳

صبر و تحمل کنه، خدا با صابرانه

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۲

لباستو تمییز کن

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۱

خدا تمییز دوست داره

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۸

با همدیگه یاوریم ، برادر و خواهریم

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۷

با راست گو ها باشیم ما ، تا راستگو هم بشیم ما

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۶

دروغ نگیم یه وقتی ، بد می بینیم به سختی

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۵

با هر سختی، آسونی

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۳۲

تکیه بر او

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۳۱

ظالمو دوست نداره ، ظالم آتیش پاره

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۳۰

پیش فقیرا بریم

مشاهده
[vc_empty_space]

درس ۲۹

کمک کنیم تو خوبی

مشاهده
[vc_empty_space]