اهل بیت ع راهنمایان خلق به سوی خداوند و صراط مستقیم بندگی خدا هستند . متاسفانه این کارکرد اهل بیت (ع) ، کمتر مورد توجه ما معلمان دین و مربیان بچه ها قرار گرفته است. در این مقاله تلاش خواهیم نمود راهکارهایی برای استعانت و بهره گیری از وجود نازنین ائمه هدی ع در دعوت بچه ها به نماز ارائه دهیم.

بزودی…