زنگ نماز کلاس دوم و سوم ابتدایی دبستان قرآنی آیات

زنگ نماز کلاس دوم و سوم ابتدایی : پس از آن که دانش آموزان در پایۀ اول ابتدایی با زنگ نماز خانه و برنامه های ثابت عبادی خود مانند ...

ادامه مطلب