موعظه و نصیحت و گفتن و گفتن و گفتن تا یک حدی مفید است. از جایی به بعد بی اثر و حتی مضر خواهد بود. چنانکه گفته اند:

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

 

اهل بیت ع نیز فرموده اند :

  • کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم
  • مردم را بدون زبان هایتان به سوی خدا دعوت نمایید.

یا در روایت شریف دیرگری آمده است:

  • کونوا دعاه الناس باعمالکم
  • مردم را با رفتارتان به سوی خدا دعوت کنید. نه گفتارتان !

تعلیم و تربیت بی کلام یا همان غیر مستقیم به مراتب از دعوت مستقیم مفیدتر و اثرگذارتر است. قبلاً هم دربارۀ تأثیرات ضمیر ناخودآگاه بر تربیت دینی سخن گفته ایم.

در اینجا روش هایی برای دعوت بی کلام بچه ها به نماز به عرض می رسانیم:

 

به زودی

ان شاء الله