از مهمترین موضوعات برای دعوت کودکان به نماز این است که ما می خواهیم بچه ها در چه سنی به چه مرحله ای از نماز برسند. و در هر مرحله به کدام شیوه ها به هدف تعیین شده مان برسیم.

مثلاً :

آیا ما می خواهیم از فردای روز ۹ سال و ۱۵ سال قمری برای دختران و پسران آنها را به نماز دعوت کنیم ؟ یا از قبل از آن نیز برنامه ای داریم ؟

آیا اگر ما سِن تعبّد محض (اوایل دوران ابتدایی) را از دست دهیم ، می توانیم در سنین بعدی آنرا به راحتی جبران کنیم ؟

آیا در ۷ سالگی و حتی قبل از آن می شود نماز را برای بچه ها شروع کرد ؟ آیا این زمان خیلی زود نیست ؟

آیا نمی توان مثل روزۀ کله گنجشکی ، برای نماز هم برنامۀ سبک تری برای بچه ها طراحی نمود ؟ آیا چنین کاری بدعت نیست ؟

و…

به زودی به همۀ این سوالات پاسخ خواهیم داد. بِعَون الله تعالی