1. و اصطبر علیها
 2. تدریجی بودن از نظر طول زمان
  1. اولاً نماز خوان شدن بچه ها از نماز شروع نمی شود. بلکه از ذکر لا اله الا الله گفتن شروع میشه.
  2. دوماً آرام آرام با توجه به سن بچه، مراحل را زیاد تر می کنیم.
  3. ایده آل:
   1. انتظار داریم
    1. ۷ سالگی اداهایی را شروع کند.
    2. ۸-۹ سالگی نماز را یاد بگیرد.
    3. از ۱۰ سالگی به اکثر نمازها ملتزم باشد
    4. از ۱۲ سالگی مانند یک انسان بالغ عمل کند
 3. تکرار و مداومت از نظر استقامت در تاکید و صبر  در این فرایند بلند مدت
  1. چند وقت یک دفعه کودک شُل می شود. باید دوباره یک موج جدید ایجاد کرد.
  2. تکرار نباید ملالت آور باشد. یعنی بخاطر تنوع و بعضاً زیرپوستی بودن متربی از آن خسته نمی شود.
  3. لایثبت الایمان الا بالعمل
  4. حتی عمل ریائی به مرور در فرد تثبیت می شود. و البته می توان بعد از آن نیت را اصلاح و تغییر داد.
  5. مثلاً تشویق های مادی
  6. پیامبر یک بار تکبیر گفتند، امام حسین ع نتوانس، بار دیگر تا بار هفتم توانست و پیامبر نماز را شروع کردند.
  7. باید سعی کنیم اقتضائات، محبوب ها و اذیت های بچه را درک کنیم و از همان ناحیه وارد شویم.
  8. زیبا خواندن نماز والدین